lördag 16 mars 2013


FREETHEM 


Moder Teresa sa en gång: ”Vi har bara idag. Låt oss börja.” Under de orden jobbar den ideella organisationen Freethem för att uppmärksamma människohandel. 
”Vi tror på alla människors lika rätt. Vi tror att människan har ett värde som inte bör kränkas. Därför tycker vi att sexhandel, organhandel och tvångsarbete inte är okej. Vi vill att människor ska vara fria från det slaveri som idag håller 27 miljoner människor fångna”, säger ordförande och grundare Maria Ahlin med hopp och beslutsamhet i ögonen. Frågan om människohandel och prostitution har alltid intresserat Maria mer eller mindre. Och med en kunnig pappa har intresset om vad som händer i omgivningen alltid hållits starkt. ”Men det var främst efter jag blev kristen som jag verkligen började få ett hjärta för detta”, berättar hon vidare. 

Freethem startades år 2008 som ett gensvar till den omgivningens bristande kunskap, som gjorde sig uppenbar i och med Marias projektarbete under sista året på gymnasiet. ”När jag gick sista året på gymnasiet så skulle jag ha mitt projektarbete. Eftersom detta alltså är något man skall lägga minst 100h på, så tänkte jag att då var det lika bra att göra något betydelsefullt. (…) Jag upplevde att AIDS, Cancer, fattiga barn i Afrika etc. fick mycket uppmärksamhet. Jag saknade dock att liknande uppmärksamhet riktades mot människohandel. Jag såg också en brist på kunskap och resurser vad gäller detta. Jag arrangerade därför en insamlingsgala till intäkt för kvinnor i prostitution”, talar hon om och förklarar att efter detta event skulle hon redovisa sitt projekt i skolan. 


Inför varje redovisning upptäckte hon mer och mer hur lite hennes kompisar, lärare etc. visste om människohandel. ”Man var inte medveten om människohandelns omfattning, omsättning, hur många människor det rörde sig om, hur det kunde se ut etc.” Freethem vill att Sverige ska veta vad människohandel är. Och med sina ca 1300 medlemmar och lokala Freethem Team arbetar organisationen brinnande och effektivt för informera sin omgivning om vad trafficking och sexhandel är och för att förena människor i kampen mot slaveriet. 
Runt om i världen har slaveri officiellt avskaffats på olika ställen i nästan 300 år. I Frankrike togs beslutet år 1794, i USA år 1866, i Sverige friköptes de sista slavarna år 1847 och i Mauretanien gick förslaget igenom år 2007. Även om detta är ett faktum existerar slaveri fortfarande i form av trafficking och sexhandel i vårt moderna samhälle. Människohandel, i internationella sammanhang ofta kallad trafficking, är ett växande problem världen över. Varje dag förs hundratals barn, kvinnor och även män bort mot sin vilja, eller luras av löften om bättre utsikter i ett annat land. De utnyttjas under slavliknande former, inom prostitution och annan exploatering. Omkring 1,2 miljoner barn blir offer för människohandel varje år. Bara till Västeuropa kommer mellan 120 000 och 500 000 kvinnor och barn om året. Men eftersom verksamheten är dold och olaglig, finns ingen tillförlitlig statistik över hur många som drabbas. Man räknar med ett högt mörkertal och misstänker dramatiska ökningar under de senaste åren. FN beräknar att de kriminella grupperna tjänar cirka sju miljarder dollar varje år på handeln med kvinnor och barn. Det innebär att människohandel idag är världens tredje största organiserade brottslighet, efter narkotika och vapen. 

Denna brottslighet, som många väljer att blunda för och som ännu fler inte vet existerar, vill Freethem ska uppmärksammas och upphöra. Maria är en idealist och en visionär, hon tror på att drömma stort och därför är hon inte heller rädd för att på riktigt hoppas att människohandel och prostitution ska få ett slut. Organisationen vill se en förändring i synen på sex, synen på porrindustrin, synen på människovärdet, synen på sexköp, prostitution och frivillighet. ”Det är lätt att man vill försöka skilja på de som inte säljer sex frivilligt, och de som säljer sex frivilligt. Sanningen är ibland mer komplex än så”, säger Maria. De kvinnor hon träffar i arbetet på Malmskillnadsgatan i Stockholm tillsammans med St. Clara Kyrkan är oftast inte kvinnor utsatta för människohandel. Men betyder det att de säljer sex frivilligt? ”Vad är frivilligt om man bara har ett val”, brukar Maria säga. ”Jag tror att det ligger något i det. Ytterst sätt handlar det om pengar, om arbetslöshet, om ekonomi. Om överlevnad.” 

Att vårt hem, vår värld är full av behov kan vi se bara genom att stiga utanför vår välpolerade ytterdörr, eller genom att slå på kvällsnyheterna. Varje dag matas vi med information om världens olika sjukdomssymtom; vare sig det gäller naturkatastrofer, ekonomiska kriser eller krig. Men något Maria har lärt sig och är medveten om, som andra måste ha missat, är att hon själv kan göra en skillnad. En person kan inte rädda alla, men alla kan rädda någon, det har hon visat vara sant. På en kort tid gick Maria från att vara ensam stridskämpe till att ha 1300 unga medhjälpare som brinner för mänskliga rättigheter precis som hon själv gör. ”Det som är viktigt är att man brinner för något”, säger Maria med eftertryck och fortsätter, ”alla skall inte brinna för samma sak. Det viktigaste är att du hittar din fråga och brinner för den! Jag ville bygga en plattform och en grund att stå på som man sedan kan arbeta utifrån. Freethem är just det; en plattform för brinnande människor att engagera sig”. Tänk dig då hur detta kan utvecklas och se ut i framtiden när en så stark vilja och önskan att förändra, leva för andra och göra en skillnad på riktigt, som Maria känner, bor i människor.  

Repotage av Gabriella Sten, förra veckan nån gång
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar